• ร่วมรายการได้โดย ซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และโคมไฟ สวิตช์ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์ รุ่นใด ขนาดใด แบบใดก็ได้ มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อใบเสร็จ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับคูปองจากการซื้อสินค้า ซึ่งภายในคูปองจะมี “รหัสตัวเลข” (ที่จัดพิมพ์ไว้ไม่เหมือนกันในแต่ละคูปอง) โดยผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยการสแกน QR Code ที่อยู่ในคูปอง เพื่อเข้าสู่เวบไซท์ www.philipsproclub.com จากนั้นพิมพ์ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)
 • ระยะเวลารายการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 14 มกราคม 2567
 • จับรางวัล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2567 และครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2567 จับรางวัล ณ ณ บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น.
 • ประกาศรางวัลทั้ง 2 ครั้ง วันที่ 30 มกราคม 2567
 • ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ LINE Account @PHILIPSPROCLUB หรือ เว็ปไซต์ www.philipsproclub.com และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้
 • รายการครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมตกลงและยินยอมให้บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แมทติมูฟ จำกัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม กล่าวคือ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการคัดเลือก จับและประกาศรางวัล การยืนยันสิทธิ์ หรือการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • พนักงานบริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างสมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีของรางวัลที่กำหนดไว้ขาดตลาด
 • จำนวนสิทธิ์ที่ได้ลุ้นรางวัล นับจากการส่งรหัสตัวเลขจากคูปองโดย 1 รหัส จะได้รับ 1 สิทธิ์
 • คูปองมีจำนวนจำกัด
 • ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้
 • หนังสือขออนุญาตเลขที่ 1567/2565
 • รายละเอียดของรางวัล ดังนี้
  ครั้งที่ 1
  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านเอเธนส์ ดิสทริบิวชั่น สาขากรุงเทพฯ 1
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 19 รางวัล รวมมูลค่า 160,550 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านเอเธนส์ ดิสทริบิวชั่น สาขากรุงเทพฯ 2
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 169,000 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง สาขาภาคกลาง
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 19 รางวัล รวมมูลค่า 160,550 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง สาขาภาคเหนือ
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 253,500 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง สาขาภาคใต้
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 169,000 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านแสงนครไลท์ติ้ง สาขาภาคกลาง
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 24 รางวัล รวมมูลค่า 202,800 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านแสงนครไลท์ติ้ง สาขาภาคใต้
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 23 รางวัล รวมมูลค่า 194,350 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านเอส. เอ็น. เค. ธนบุรี
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 43 รางวัล รวมมูลค่า 363,350 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านเอส คิว ดี ไลท์ติ้ง
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 23 รางวัล รวมมูลค่า 194,350 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านที เอ็น เวิลด์ซัพพลาย
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 126,750 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านวายเคที (สาขาภาคตะวันออก)
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 295,750 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านวายเคที (สาขาภาคอีสาน)
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 29 รางวัล รวมมูลค่า 245,050 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับโฮมโปร ไทยวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ บุญถาวร ฮารด์แวร์เฮาส์ ดูโฮม
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จำนวน 65 รางวัล รวมมูลค่า 549,250 บาท

  รางวัลเฉพาะสำหรับร้านคอร์พัสพีล่า จำกัด , ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด , ร้านวายเคที โคราช , ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด, ร้านลีเจนด์ ไลท์ติ้ง
  รางวัลที่ 1: แผ่นทองคำขนาด 1 สลึง มูลค่า 8,450 บาท (อ้างอิงราคาทองคำวันที่ 29 สิงหาคม 2566) จจำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 126,750 บาท

  ครั้งที่ 2 (รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการจากร้านค้าใดก็ได้ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ)
  รางวัลที่ 1: รถกระบะโตโยต้า Hilux Revo รุ่น Standard Cab 2.4 Entry มูลค่า 587,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 587,000 บาท
  รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ 125 รุ่น Standard มูลค่า 47,700 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 143,100 บาท
  รางวัลที่ 3: โทรศัพท์มือถือไอโฟน 14 ขนาด 128Gb. มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 98,700 บาท